Vtip dňa: No dámy, že to neuhádnete. Chlapík dáva ženám hádanku. „No dámy, že to neuhádnete. Takže je to pre vás, dáva sa to do vás a keď sa to z vás vytiahne, tak z toho kvapká.“ Ženské sa začnú rehliť o dušu, ale tu im chlapík vysvetľuje.

Takže dámy sú to kvetiny – sú pre vás, dávaju sa do váz, a keď sa z vázy vytiahnu tak z nich kvapká.

Na to príde manželka jedného pána a ten jej hneď hovorí: „Počúvaj, aby si o to neprišla : je to pre teba, dáva sa to do teba, a keď sa to z teba vytiahne tak to kvapká.“

Na čo v sále ostanú všetci ticho a jedna kolegyňa pretne cez zuby: „To som teda zvedavá ako z toho vtáka urobíš karafiát?“