Tento príbeh, aj keď smutný, nesie veľmi dôležitú myšlienku. Ak by sa ešte stále našiel niekto, kto by tvrdil, že zvieratá neprejavujú city – hlboko sa mýli…

Tento príbeh sa stal v meste Lincolnshire. Všetko to začalo, keď Paul Skinner išiel na bicykli a v priekope zbadal tašku, v ktorej sa niečo hýbalo. Keď sa k nej priblížil, uvedomil si, že je v nej pes. Zviera ležalo na taške a olizoval ju. Pes vyzeral veľmi smutný. Paul prišiel bližšie aby lepšie videl. To, čo uvidel v taške, mu zlomilo srdce.

Pokračovanie na ďalšej strane …