Nebylo by skvělé žít navěky? Dobře, možná ne navěky, ale dost dlouho na to, abyste viděli vyrůst vaše vnoučata, či dokonce pravnoučata…

Ne každý má však to štěstí, aby se mu to podařilo. Přesto v současnosti vidíme stále více a více lidí dožívat se vysokého věku. Otázka zní, proč se dnešní generace dožívají déle než generace před námi?

Pokračování na další straně …